מה המשמעות של נכס מקרקעין לא מוסדר?

האם אני יכול ליטול משכנתה רק מבנק שבו יש לי חשבון פעיל?

האם הדיווח למיסוי מקרקעין חל על המוכרים או על הקונים (או גם וגם)?

האם התשלום הראשון לדירה מועבר במעמד חתימת החוזה?

איזה ציוד להכין לאריזת דירה?

מתי לתאם הובלה לדירה?

איך בוחרים חברת אחסנה?

מה זה נסח טאבו?

מהו פרוטוקול מסירה?

מה ההבדל בין חכירה לבעלות?

האם ניתן במסגרת הסכם לרכישת נכס יד שנייה לגלגל את מס הרכישה על כתפי המוכרים?

הנכס רשום גם בטאבו וגם במרשם מתאים אחר, מהו המרשם הקובע?

מתי להשתמש בהובלת מנוף?

מתי נדרשת בדיקת שמאי לדירה יד שנייה?

האם ישנם שעבודים מגבילים שצריכים להניא אותי מלרכוש את הדירה?

מה זה היטל השבחה?

האם ישנם מסים החלים על ירושת דירה?

נרשמה לטובתנו הערת אזהרה על דירה ולאחר מכן נושה של המוכרים ביקש להטיל עיקול על זכויותיהם בנכס. האם ההערה תגן עלינו?

מה זה מס שבח?

מהו המועד המאוחר ביותר לדיווח למיסוי מקרקעין?

האם המוכרים יכולים לבטל את רישומה של הערת אזהרה על הדירה גם באופן חד צדדי?

האם בדיקה הנדסית לדירה יד שנייה עלולה לגלות כי העסקה איננה כדאית?

מה זה מס רכישה?

מהו "מועד הרכישה" לטובת דיווח למיסוי מקרקעין?

האם הפקת נסח טאבו כרוכה בעלות?

מהי חברה משכנת?

האם מיסוי מקרקעין חל גם על מתן דירה במתנה לבני משפחה?

האם משכנתה יכולה לשמש לטובת תשלום ראשון ברכישת דירה יד שנייה?

האם המסמכים הדרושים לאישור עירייה משתנים מרשות מקומית אחת לשנייה?

איך בוחרים חברת הובלה עם מנוף?

האם קיימת חובה לבצע בדיקה הנדסית לפני רכישת דירה יד שנייה?

האם לפני רישום הערת אזהרה על הנכס יש לבצע פעם נוספת בדיקה קניינית (שתוודא כי לא השתנה מצבה של הדירה בתקופה שבין הבדיקה הקניינית הראשונה לבין מעמד החתימה על החוזה)?

האם ניתן לקבל משכנתה לרכישת דירה כאשר קיימת על הדירה משכנתה על שם המוכרים שטרם סולקה?

האם הערת אזהרה על מכר מותנית בזמן?

ש ברשותי דירת מגורים, בתוך כמה זמן עליי למכור אותה כדי להיחשב לרוכש דירת מגורים יחידה?

האם אישור מהרשות המקומית כולל גם סוגיות כמו מים וביוב?

האם עולה חדש זכאי להנחות או פטורים במס רכישה?

אנו רוכשים דירה יד שנייה שנרכשה על ידי המוכרים מקבלן לפני שנים ספורות. האם תקופות האחריות והבדק של הקבלן חלות גם עלינו?

איזה חוק מגן על רוכשי יד שנייה מפני ליקויי בנייה?

האם זה נכון שדיווח למיסוי מקרקעין נעשה כיום באמצעות האינטרנט בלבד?

המוכר מתנגד לתשלום היטל השבחה, האם הדבר יעכב את עסקת המכר?

יש לך שאלה?